Fællesbestyrelse for Årre Børnecenter fra august 2018
Skolen
Dennis Stumpe 4 år
Lene Vodder Madsen 4 år
Rene Andersen 4 år
Dennis Mølholm 2 år
Rikke Krogh 2 år

Jens Nielsen suppleant
Ineke Korver suppleant

(I skoledelen afholdes forskudt valg.)

Børnehaven
Tina Lassen valgt
Kathrine Krab valgt
Xianmei Hansen suppleant
Michael Beier suppleant

Medlemmer